Kỉ niệm 20 năm thành lập

Phim kỉ niệm 20 năm thành lập trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 15/11/2018 - 13:13:08


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    1,567
    526
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .