Cựu học sinh

Chu Khánh Linh - HS khoá 1998 – 2001

- Thạc sĩ Du lịch, Giảng viên Khoa Du lịch – Trường Đại học Văn hoá Tp. Hồ Chí Minh 

- Chuyên gia đào tạo và thẩm định tay nghề của Công ty SANT Việt Nam
- Cố vấn đào tạo cho Trung tâm lữ hành Quốc tế Trippy.VN.

Admin
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 16/10/2018 - 15:03:56


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    1,221
    521
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .