Cựu học sinh

Phạm Quang Ngân - HS khoá 2005 – 2008

Thạc sĩ Khoa học lãnh đạo trường ĐH Northeastem – Boston Massachusetts, hiện là Training & Business Development Manager của công ty ELTD.

Admin
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 15/10/2018 - 09:10:23


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    1,239
    133
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .