Cựu học sinh

Mai Thuyết Giao - HS khoá 1999 – 2002

- Giám Đốc Kinh Doanh Cty CP Đại Đồng Tiến
- Thành Viên Hội Đồng QT Cty TNHH Đầu Tư Sài Gòn HDN
- Thành Viên HDQT Công Ty TNHH XNK Bách Hoá Sài Gòn
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 23/11/2018 - 14:53:46


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    13,844
    414
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .