Thông báo

Thông báo chỉnh sửa thông tin sai sót để in bằng tốt nghiệp năm học 2021 - 2022.

Để chuẩn bị cho việc in bằng tốt nghiệp cho các học sinh đã tốt nghiệp kì thi vừa qua (Năm học 2021 - 2022). Nhà trương thông báo tới các em “Nếu Có Sai Sót Thông Tin thì đem giấy tờ gốc đến trường, gặp thầy Duy để xác nhận. Thời gian thực hiện trước ngày 25/10/2022”, sau thời gian trên thì không điều chỉnh được nữa vì đã chốt dữ liệu với phòng Khảo thí.

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 12/10/2022 - 10:16:47


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    134,231
    404
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .