Thông báo

Danh sách thi nghề đợt 2 năm học 2021 - 2022

Các em chú ý:

- Các em kiểm tra thông tin nếu có sai sót phản hồi trong ngày 29/03/2022 cho thầy Nguyễn Sa Duy.

- Học sinh in Thẻ dự thi, dán hình rồi nộp cho thầy Nguyễn Sa Duy vào sàng Thứ 4 (ngày 30/03/2022) để thầy Hiệu trưởng kí tên và đóng dấu.

/Data/News/476/files/001_DanhsachNHC_DIENDD.pdf

/Data/News/476/files/001_DanhsachNHC_TINVP.pdf

/Data/News/476/files/THE_DU_THI.pdf

 

 

 

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 29/03/2022 - 16:02:53


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    133,786
    104
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .