Thông báo

Danh sách học sinh có liên quan đến covid không dự thi đợt 1

 Học sinh kiểm dò hoặc bổ sung những trường hợp khác mà chưa có tên. Thời gian chốt danh sách đến hết ngày Thứ 2(12/7/20201).

/Data/News/476/files/01DANH_SACH_DIEU_CHINH_NHC.xlsx

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 10/07/2021 - 15:13:32


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    131,705
    123
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .