Thông báo

Lịch kiểm tra giữa kỳ I năm học 2020 - 2021

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 31/10/2020 - 22:01:25


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    123,816
    91
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .