Thông báo

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 02/01/2020.

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 01/01/2020 - 18:45:35


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    123,816
    90
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .