Thông báo

Thông báo về việc tạm hoãn lịch trực hè

Thực hiện sự chỉ đạo của Thầy Hiệu trưởng về việc trực hè của học sinh năm học 2018 - 2019, nay trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh tạm hoãn lịch trực hè của học sinh khối 10, 11 kể từ ngày 11/6/2019 cho đến khi có thông báo tiếp theo. 
Quý Thầy, Cô GVCN thông báo tới phụ huynh, học sinh biết và thực hiện. 
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 10/06/2019 - 19:14:44


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    95,372
    104
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .