Thông báo

TKB cho khối 12 áp dụng từ ngày 2/5/2019

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 01/05/2019 - 19:53:37


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    87,873
    9
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .