Thông báo

TKB áp dụng cho cả 3 khối bắt đầu từ ngày 01/10/2018

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 30/09/2018 - 15:33:45


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    87,869
    9
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .