Video bài giảng Khối 11

Hóa học 11 - Phương pháp quy đổi trong hóa học hữu cơ

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 05/04/2019 - 10:14:18

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    827
    260
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .