Tin tức - Sự kiện

Học tập chính trị đầu năm học 2020 - 2021

Chiều ngày 09/10/2020, nhằm phổ biến những nội dung, nhiệm vụ quan trọng của Đảng, Nhà nước. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Ban tổ chức Tỉnh ủy đã phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo Đồng Nai tổ chức lớp học tập chính trị đầu năm học 2020 2021 cho các Đảng viên chi bộ trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh.

Buổi học tập chính trị được chia làm 2 phần.

Phần thứ nhất:  học tập chính trị trực tuyến qua kênh ĐN1 nghe đồng chí Phạm Tấn Linh - Phó trưởng ban thường trực ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Báo cáo viên Trung ương trình bày về tình hình thông tin kết quả đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở cùng một số vấn đề đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ 11 nhiệm kì 2020 - 2025

Phần 2:  Đồng chí Ngô Chí Thức - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy báo cáo 15 nhóm nội dung chủ yếu sau

1. Kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương lần thứ XV

2. Tầm nhìn và định hướng phát triển

3. Đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa

4. Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

5. Đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo

6. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao ứng dụng, phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ

7. Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam

8. Quản lí, phát triển xã hội bền vững, đảm bảo công bằng xã hội

9. Quản lí và sử dụng hiệu quả đất đai tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu

10. Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

11. Triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng

12. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân

13. Xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

14. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

15. Những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Nhìn chung, công tác tổ chức học tập được tiến hành nghiêm túc, đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch. Buổi học tập chính trị có ý nghĩa quan trọng và mang tính thiết thực trong việc nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ Đảng viên của nhà trường trong tình hình mới. Đồng thời tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục, qua đó còn giúp cho cán bộ, giáo viên xây dựng chương trình hành động hiệu quả ở đơn vị để đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương.

Sau đây là một số hình ảnh tại buổi học tập chính trị đầu năm tại chi bộ trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 11/10/2020 - 21:48:00


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    175,796
    89
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .