Tin tức - Sự kiện

Thông báo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học.

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 10/05/2020 - 08:58:07


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    168,996
    908
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .