Tin tức - Sự kiện

Học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII

 

 Thực hiện sự chỉ đạo của Thành Ủy Biên Hòa về việc triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII cho cán bộ, đảng viên, giáo viên, công nhân viên trên địa bàn thành phố Biên Hòa, ngày 27/03/2019 trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh đã tổ chức cho toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên học tập nghị quyết này. Nghị quyết do báo cáo viên Ngô Chí Thức, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành Ủy trình bày với ba nội dung:

+ Phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

+ Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

+ Kết luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Dưới đây là các hình ảnh trong buổi học nghị quyết TƯ 8. 

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 28/03/2019 - 11:01:48


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    144,395
    32
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .