Giới Thiệu

4. Đoàn trường

DANH SÁCH BCH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KÌ 2018 – 2019

 

1. Đ/c Ngô Xuân Sơn (Bí thư)

2. Đ/c Nguyễn Văn Hoàng (Phó Bí thư)

3. Đ/c Bùi Huy Đào (UVTV)

4. Đ/c Tiêu Thị Nhàn (UVTV)

5. Đ/c Nguyễn Thị Ngọc Linh (UVTV)

6. Đ/c Nguyễn Phan Hồng Anh

7. Đ/c Phan Hoàng Anh

8. Đ/c Dương Ngọc Anh

9. Đ/c Đỗ Thị Thùy Dương

10. Đ/c Nguyễn Trần Thanh Hà

11. Đ/c Bùi Thị Hoài Linh

12. Đ/c Trương Sỹ Lực

13. Đ/c Nguyễn Thị Quỳnh Như

14. Đ/c Đinh Hồ Trung Nghĩa

15. Đ/c Hoàng Thị Thu Trang

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 06/10/2015 - 18:12:13


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    18,491
    553
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .