Giới Thiệu

3. Công đoàn

Hiện nay Công đoàn trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh có 78 công đoàn viên đang sinh hoạt.

Đại hội Công đoàn Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh Nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 19 - 09 -2015 đã bầu ra 5 đồng chí nằm trong Ban chấp hành gồm:

       1. Chủ tịch: Cô Dương Thị Oanh

           Email: duongoanh@nhc.edu.vn

           Tel:  0918608870

       2. Phó chủ tịch: Thầy Nguyễn Bình Nam

           Email: binhnam@nhc.edu.vn

           Tel: 0919036960

       3. Uỷ viên: Cô Phạm Thị Hạnh

           Email: phamhanh@nhc.edu.vn

           Tel: 0918388177

       4. Uỷ viên: Thầy Ngô Xuân Sơn

           Email: xuanson@nhc.edu.vn

           Tel: 0909383022

       5. Uỷ viên: Cô Phạm Ngọc Anh

           Email: ngocanh@nhc.edu.vn

           Tel:  01686780125

 

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 06/10/2015 - 17:26:50


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    18,490
    593
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .