Giới Thiệu

1. Chi bộ trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Hiện nay Chi bộ trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh có 49 đồng chí đang sinh hoạt.

Đại hội chi bộ Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ VI Nhiệm kỳ 2020 -2025 ngày 08, 09 - 06 -2020 đã bầu ra 5 đồng chí nằm trong Cấp ủy gồm:

       1. Bí thư: Phan Anh Tuyến

            Email: phantuyen@nhc.edu.vn

            Tel:    0912971679 

       2. P. Bí thư: Đ/c Phạm Ngọc Lư

             Email: ngoclu@nhc.edu.vn

             Tel:       0349626789 

       3. Chi ủy viên: Đ/c Ngô Xuân Sơn

            Email:  xuanson@nhc.edu.vn

            Tel:       0909383022

       4. Chi ủy viên: Nguyễn Thị Hồng Vân

            Email:     hongvan@nhc.edu.vn

            Tel:        0974669039

       5. Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Bình Nam

            Email: binhnam@nhc.edu.vn

            Tel: 0919036960

       

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 06/10/2015 - 17:15:56


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    19,749
    166
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .