Giới Thiệu

1. Chi bộ trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

Hiện nay Chi bộ trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh có 50 đồng chí đang sinh hoạt.

Đại hội chi bộ Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh lần thứ V Nhiệm kỳ 2015-2020 ngày 09,10 - 05 -2015 đã bầu ra 7 đồng chí nằm trong Cấp ủy gồm:

       1. Bí thư: 

            Email: 

            Tel:     

       2. P. Bí thư: Đ/c Phạm Ngọc Lư

             Email: ngoclu@nhc.edu.vn

             Tel:       0349626789 

       3. Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Thị Minh Huệ

            Email:  minhhue@nhc.edu.vn

            Tel:       0123591888

       4. Chi ủy viên: Đ/c Dương Thị Oanh

            Email:     duongoanh@nhc.edu.vn

            Tel:        0918608870

       5. Chi ủy viên: Đ/c Nguyễn Bình Nam

            Email: binhnam@nhc.edu.vn

            Tel:

       6. Chi ủy viên: Đ/c Phạm Thị Hạnh

             Email: phamhanh@nhc.edu.vn

             Tel: 0918388177

       7 Chi ủy viên: Đ/c Ngô Xuân Sơn

            Email: xuanson@nhc.edu.vn

            Tel: 0909383022

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 06/10/2015 - 17:15:56


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    18,491
    554
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .