Giới Thiệu

5. Tổ Chuyên Môn

DANH SÁCH CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

1. Tổ Toán

 • Cô Nguyễn Thị Hồng Vân (Tổ trưởng)
 • Thầy Phan Anh Tuyến
 • Cô Nguyễn Thị Tú Dương
 • Cô Mai Thị Hải
 • Thầy Lê Anh Minh
 • Cô Nguyễn Thị Hồng Tâm
 • Cô Trần Thị Lan Anh
 • Cô Nguyễn Thị Long
 • Cô Nguyễn Thị Thanh Huyền
 • Thầy Phan Tấn Phú
 • Thầy Hồ Nhật Hoàn
 •  

2. Tổ Tin

 • Thầy Nguyễn Sa Duy (Tổ trưởng)
 • Cô Phạm Thị Thắm
 • Thầy Nguyễn Viết Phùng
 • Thầy Lê Chương
 •  

3. Tổ Lý - Công nghệ

 • Cô Mai Thị Thu Huyền (Tổ trưởng)
 • Cô Phạm Ngọc Anh
 • Thầy Hà Tân Hòa
 • Thầy Nguyễn Văn Hoàng
 • Cô Hoàng Thị Thu Thủy
 • Cô Hoàng Thị Long Anh
 • Cô Phạm Thị Thanh Loan
 • Cô Nguyễn Thị Hồng Cẩm
 • Thầy Phan Quốc Dũng
 • Cô Thái Thị Thúy Hằng
 •  

4. Tổ Hóa học

 • Cô Nguyễn Thị Phương Dung (Tổ trưởng)
 • Cô Nguyễn Thị Hạnh
 • Thầy Hồ Xuân Hiếu
 • Cô Trần Thị Kim Trang
 • Thầy Nguyễn Trung Kiên
 • Cô Trần Thị Thu Hiền
 • Cô Dương Thị Nhàn
 •  

5. Tổ Sinh học

 • Cô Dương Thị Oanh (Tổ trưởng)
 • Cô Hoàng Thị Bích Phượng
 • Thầy Bùi Huy Đào
 • Cô Tiêu Thị Nhàn
 •  

6. Tổ Anh văn

 • Cô Nguyễn Ngọc Khánh Vân (Tổ trưởng)
 • Cô Lý Thị Thanh Tâm
 • Cô Phạm Ngọc Lan Hương
 • Cô Nguyễn Thị Thơm
 • Cô Nguyễn Thị Xuân Mai
 • Cô Ninh Thị Hương
 • Cô Nguyễn Phan Vân Anh
 • Cô Trần Lê Quý Vy
 • Cô Nguyễn Thị Nhung
 •  

8. Tổ Văn

 • Cô Nguyễn Quỳnh Anh (Tổ trưởng)
 • Thầy Phạm Ngọc Lư 
 • Cô Đậu Thị Lệ Thủy
 • Cô Nguyễn Thị Ngọc Hân
 • Thầy Ngô Xuân Sơn
 • Thầy Nguyễn Xuân Hoài Phước
 • Cô Nguyễn Thị Mai Lan
 • Cô Hồ Thanh Tịnh
 • Cô Lê Thị Mỹ Ngọc
 • Cô Lê Thị Hồng Vinh
 • Cô Bùi Thị Thu Hoài
 • Cô Hoàng Thị Thúy
 •  

9. Tổ Xã hội

 • Thầy Hoàng Văn Tâm (Tổ trưởng)
 • Cô Phạm Thị Hạnh
 • Thầy Lục Kim Thuyên
 • Thầy Nguyễn Văn Đức
 • Cô Phạm Thị  Kim Duyên 
 • Cô Nguyễn Thị Thanh Mai
 • Cô Nguyễn Thị Phương Thanh
 • Cô Hà Thị Thanh Hương
 •  

10. Thể dục - Quốc phòng an ninh

 • Thầy Nguyễn Bình Nam (Tổ trưởng)
 • Thầy Lê An Khương
 • Cô Lê Thị Minh Tri
 • Thầy Nguyễn Minh Đức
 • Thầy Nguyễn Xuân Vinh
 • Cô Phùng Thị Vân Thanh
 •  

11. Tổ Văn phòng

 • Bà Lê Thị Thu Huyền (Tổ trưởng)
 • Bà Trần Minh Nhâm
 • Bà Đinh Thị Hiếu
 • Ông Trần Viết Nam
 • Ông Nguyễn Hoàng Anh
 • Ông Nguyễn Đình Hồng
 •  

 

Admin
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 04/06/2015 - 14:42:53


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    19,749
    142
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .