Giới Thiệu

2. Ban Giám Hiệu

HIỆU TRƯỞNG

THẦY PHAN ANH TUYẾN

Email: phantuyen@nhc.edu.vn

Tel: 0912971679

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THẦY NGÔ XUÂN SƠN

Email:         xuanson@nhc.edu.vn       

Tel: 0909383022

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THẦY PHẠM NGỌC LƯ

Email:        ngoclu@nhc.edu.vn

Tel: 0349626789

 

 

Admin
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 04/06/2015 - 14:40:23


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    18,490
    559
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .