Thông báo

Danh sách phòng thi 3 khối

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 04/06/2020 - 07:49:25


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    123,817
    108
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .