Thông báo

Thông báo khẩn

Ban Giám hiệu thông báo đến Quý Thầy (cô) làm công tác chủ nhiệm lớp một số nội dung cụ thể sau:

1. Thông báo đến phụ huynh và học sinh các trường hợp được miễn, giảm học phí, hỗ trợ kinh phí theo quy định tại Điều 4, Điều 5 của Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH; Điều 4,5,6,7 của Nghị định số 116/2016/NĐ-CP; Điều 6, 7, 8, 9 của Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC và các văn bản quy định liên quan của cấp có thẩm quyền.
2. Lập hồ sơ những học sinh thuộc diện miễn, giảm, hỗ trợ kinh phí, gửi cho Cô Đinh Thị Hiếu-KT, hạn cuối vào 8 giờ 30 phút, ngày 28/9/2019 (thứ Bảy).
3. GVCN có học sinh thuộc diện miễn, giảm, hỗ trợ kinh phí, dự họp xét vào lúc 10 giờ 35, ngày 28/9/2019, tại Phòng Giáo viên.
Trân trọng cảm ơn./.
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 26/09/2019 - 12:12:16


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    110,915
    888
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .