Thông báo

Thông báo thời gian phát hành hồ sơ lớp 10 năm học 2019- 2020

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 20/06/2019 - 09:54:44


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    87,869
    14
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .