Thông báo

Bảng điểm thi tuyển lớp 10 năm học 2019 - 2020_THCS Long Bình Tân

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 20/06/2019 - 09:39:32


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    87,868
    17
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .