Thông báo

Thông báo về cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật năm 2019" (đợt 1)

Thông báo về cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật năm 2019" (đợt 1- từ tháng 6 đến hết ngày 30/7/2019)
- Yêu cầu 100% HS tham gia.
- Đường link tham gia cuộc thi: https://timhieuphapluat.dongnai.gov.vn/ 
Trân trọng.
THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 19/06/2019 - 17:09:47


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    87,868
    9
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .