Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn thi đánh giá năng lực cho đối tượng thí sinh không dự thi tốt nghiệp THPT do ảnh hưởng dịch COVID-19 của ĐHQGHCM

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 16/09/2021 - 16:56:23


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    191,736
    164
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .