Tin tức - Sự kiện

Tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid - 19

THPT Nguyễn Hữu Cảnh
Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 03/09/2021 - 20:19:06


TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
Điện thoại: (0251) 3.834.466
    185,636
    127
© 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .