Tin tức - Sự kiện

  Khoá học về kỹ năng tổ chức tại trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

  /Data/News/475/files/Innedu.pdf

  Hs có nhu cầu thì đăng ký cho cô Nhâm (Thủ quỹ) vào giờ ra chơi các buổi sáng.

  THPT Nguyễn Hữu Cảnh
  Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 08/12/2018 - 11:41:32


  TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
  Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
  Điện thoại: (0251) 3.834.466
      122,953
      105
  © 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
  Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .