Tin tức - Sự kiện

  Bài viết trên báo Giáo dục và thời đại về trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

  THPT Nguyễn Hữu Cảnh
  Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 01/12/2018 - 15:19:19


  TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
  Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
  Điện thoại: (0251) 3.834.466
      121,874
      22
  © 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
  Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .