Tin tức - Sự kiện

  Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai triển khai thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam về du học

  THPT Nguyễn Hữu Cảnh
  Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh, 29/11/2018 - 16:27:50


  TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN HỮU CẢNH
  Địa chỉ: Khu phố 1 - Long Bình Tân, Biên Hòa - Đồng Nai 81000
  Điện thoại: (0251) 3.834.466
      122,953
      109
  © 2015 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh.
  Thiết kế & phát triển bởi Trung tâm Thông tin Tư liệu Trường Đại học Lạc Hồng .